Język polski

do 2023-11-30

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna

Łódź, powiat Łódź

Opis

Zatrudnimy nauczyciela na stanowisko wicedyrektora ds. dydaktycznych do Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Do obowiązków będzie należało:
- kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów (weryfikacja frekwencji, ocen, tematów)
- nadzór pedagogiczny
- przygotowywanie arkuszy ocen
- nadzorowanie pracy nauczycieli
- organizacja egzaminów zawodowych
Praca na pół etatu (20h) lub cały etat (40h). Nie wymagamy doświadczenia na stanowisku wicedyrektora. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

tel. 601801204

wiktoria.kujawa@qed.edu.pl