Oligofrenopedagogika

do 2023-11-24

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Unicef

Kraków, powiat Kraków

Opis

OLIGOFRENOPEDAGOG, SI.
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krakowie zatrudni na pełny etat specjalistę z zakresu oligofrenopedagogiki, mile widziana dodatkowa specjalizacja z zakresu SI lub kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Praca na stanowisku nauczyciela wychowawcy dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wymagane kwalifikacje:
- studia magisterskie kierunkowe lub podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, przygotowanie pedagogiczne, oraz/lub jedna z wymienionych kwalifikacji.
Zadania:
• prowadzenie zajęć,
• kontrola postępów uczniów,
• współpraca z rodzicami,
• współpraca i planowanie pracy z całym zespołem nauczycieli,
• ustalanie planu terapii,
• organizowanie zajęć kreatywnych, pobudzających wyobraźnię dzieci oraz stymulujących ich rozwój.
Dodatkowo:
• umiejętność przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej uczniów,
• umiejętność tworzenia programów terapeutycznych adekwatnych do potrzeb uczniów oraz prowadzenia postępowania logopedycznego,
• umiejętność zaangażowania w wykonywaną pracę oraz kreatywnego podejścia do każdego ucznia,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• budowanie pozytywnego wizerunku placówki.
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie aktualnego CV (z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: topografow.nsps@gmail.com

Kontakt

tel. 797750193

topografow11.nsps@gmail.com